Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes

HocPMP.Com

Ở trang này HocPMP tổng hợp tất cả các bài viết đã được viết về chủ đề luyện thi PMP, đó bao gồm các chủ đề được highlight với nhiều người truy cập (bookmarks quan trọng) và cả những bài viết chủ đề luyện thi PMP riêng lẻ phục vụ hiểu sâu hơn về 1 chủ […]

Sự khác nhau giữa As-Is và To-Be trong thuật ngữ quản lý dự án

01-as-is-bpd

Sự khác nhau giữa As-Is và To-Be trong thuật ngữ quản lý dự án  Khi Project Manager và project team làm việc với dự án, đặc biệt các dự án thuộc về phần mềm hay quy trình kinh doanh sẽ có sử dụng thuật ngữ As-Is và To-Be. Đây là thuật ngữ đơn giản thường […]