Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes

HocPMP.Com

Ở trang này HocPMP tổng hợp tất cả các bài viết đã được viết về chủ đề luyện thi PMP, đó bao gồm các chủ đề được highlight với nhiều người truy cập (bookmarks quan trọng) và cả những bài viết chủ đề luyện thi PMP riêng lẻ phục vụ hiểu sâu hơn về 1 chủ […]

Risk Owner

Risk Owner   Risk Owner: is responsible for ensuring that the risk response is effective and for planning additional risk responses if required, whereas the risk action owner is responsible for ensuring that the agreed-upon risk responses are carried out as planned, in a timely manner. Risk Owner is an output of Identify Risks. The […]

Project Risk Management Process Flow Diagram

Project Risk Management process | luyen thi PMP RMP online

Project Risk Management Process Flow Diagram   Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Critical success factors for Project Risk Management

critical success factor for Project Risk Management

Critical success factors for Project Risk Management 06 nhân tố thành công cho quản lý rủi ro dự án: Individual commitment / responsibility: Organizational commitment Integrate with project management Open & Honest communication Recognize the value of risk management Scale risk effort to project Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay […]

Tổng hợp tài liệu học luyện thi PMI-RMP

super-hero

Tổng hợp tài liệu học luyện thi PMI-RMP 1/ PMBOK Guide Theo kinh nghiệm đề thi PMI-RMP cũng dựa trên nền tảng PMBOK phiên bản mới nhất. Do đó việc đọc lại PMBOK là điều cần thiết để tham gia kỳ thi PMI-RMP. Đặc biệt 04 KAs sau có thể phát sinh risk và cần […]

Types of Risk trong Luyện thi PMI-RMP

residual vs secondary risk luyen thi PMP online

Types of Risk trong Luyện thi PMI-RMP    Risks can be broken out into two primary types: Pure risk (hazard) – Risk with potential loss only. Eg: Fire, Theft, Personal Injury… Business risk (speculative risk) – Risk with potential loss or gain.   Risks can be broken out into two primary types: Know risks (identified […]

Tổng hợp bài luyện thi Online PMI-RMP

pmi-rmp

Tổng hợp bài luyện thi Online PMI-RMP   Tài liệu luyện thi PMI-RMP Project Risk là gì? Project Risk Management là gì? Types of Risk Risk Attitude Critical success factors for Project Risk Management  Project Risk Management Diagram Process flow diagram Qualitative vs Quantitative Risk Analysis Risk Owner  

Project Risk Management là gì trong Luyện Thi PMI-RMP

pmi-rmp

Project Risk Management là gì trong Luyện Thi PMI-RMP   Project Risk Management’s Objectives: Increase the probability and impact of positive events in the project. Decrease the probability and impact of negative events in the project. Project Risk Management aims to . This orientation requires consideration of events that occur and are therefore described in terms […]

Sự khác nhau giữa Rule 4/40 và 80/20 trong luyện thi PMP

cau hoi pmp

Sự khác nhau giữa Rule 4/40 và 80/20 trong luyện thi PMP   Rule 4/40: How small you break down the work package in WBS (using in Scope management process). Rule 80/20: 80 percent of problems is due to 20 percent of the causes. (Pareto principle in Quality management process)   Nếu có bất cứ chia sẻ […]