pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Document Reviews trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  11.2

A structured review of the project documentation may be performed, including plans, assumptions, previous project files, agreements, and other information. The quality of the plans, as well as consistency between those plans and the project requirements and assumptions, may be indicators of risk in the project.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.