6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI

HocPMP.Com

6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI Trong quá trình làm việc quản trị HRM (Human Resource Management) Project Manager cần phải làm việc với các vấn đề liên quan resource cho dự án và có thể nảy sinh các vấn đề. Là một Project Manager bạn có thể có những bước đi […]

Read More

Charismatic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?

leadership

Charismatic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì? Charismatic là một phong cách quản trị và lãnh đạo (management and leadership styles) rất hay trong quản lý dự án nhưng lại dễ bị quên trong đề thi PMP và các bạn mất điểm thì thật là lãng phí điểm số. Bạn sẽ có vài câu hỏi […]

Read More

Bureaucratic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?

HocPMP.Com

Bureaucratic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?   Bureaucratic là một phong cách quản trị và lãnh đạo (management and leadership styles) rất hay trong quản lý dự án nhưng lại dễ bị quên trong đề thi PMP và các bạn mất điểm thì thật là lãng phí điểm số. Bạn sẽ có vài câu […]

Read More

Consultative-Autocratic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?

leadership

Consultative-Autocratic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì? Consultative-Autocratic là một phong cách quản trị và lãnh đạo (management and leadership styles) rất hay trong quản lý dự án nhưng lại dễ bị quên trong đề thi PMP và các bạn mất điểm thì thật là lãng phí điểm số. Bạn sẽ có vài câu hỏi […]

Read More

Consultative trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?

ccb-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Consultative trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì? Consultative là một phong cách quản trị và lãnh đạo (management and leadership styles) rất hay trong quản lý dự án nhưng lại dễ bị quên trong đề thi PMP và các bạn mất điểm thì thật là lãng phí điểm số. Bạn sẽ có vài […]

Read More

Autocratic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?

leadership

Autocratic trong quản lý dự án chuẩn PMI là gì?   Autocratic là một phong cách quản trị và lãnh đạo (management and leadership styles) trong quản lý dự án nhưng lại dễ bị nhầm lẫn trong đề thi PMP và các bạn mất điểm thì thật là lãng phí điểm số. Bạn sẽ có vài […]

Read More

Consensus trong quản lý dự án theo PMI là gì?

ccb-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Consensus trong quản lý dự án theo PMI là gì?   Consensus là một phong cách quản trị và lãnh đạo (management and leadership styles) rất hay trong quản lý dự án nhưng lại dễ bị quên trong đề thi PMP và các bạn mất điểm thì thật là lãng phí điểm số. Bạn sẽ […]

Read More