PMP Collect Requirements Process 5.2

process-groups

PMP Collect Requirements Process 5.2 Process Name: Collect Requirements (5.2) KA: Project Scope Management Process Group: P Concept: Determining, documenting and managing Stakeholders’s needs and requirements to meet the project objectives. Key Benefits: Provide the basic for defining and managing the project scope including project scope. PMP 5 Process Groups Map: http://hocpmp.com/itto

Read More

PMP Plan Scope Management Process 5.1

process-groups

PMP Plan Scope Management Process 5.1 Process Name: Plan Scope Mgmt (5.1) KA: Project Scope Management Process Group: P The process of creating a scope management plan that documents how the project scope will be defined, validated and controlled. Key benefit: Provide guidance and direction on how scope will be managed throughout the project Ref: PMBOK5   PMP […]

Read More

Sự khác biệt giữa Operation Manager và Project Manager

Để nhận thấy sự khác biệt của OM và PM ta xem xét lần lượt qua 4 lĩnh vực sau: 1 – Budget (Ngân sách) Một OM chịu trách nhiệm chi phí cho phòng ban và việc vận hành phòng ban đó. Ví dụ như lương và các lợi ích khác, chi phí thuê nhà, […]

Read More

Vai trò và đặc điểm của một Functional Manager

Functional Manager (FM) là người có quyền quản lý một đơn vị nào đó của tổ chức (organization unit), thông thường đây là một phòng ban. FM thường làm những công việc đang xảy ra (ongoing), và không thuộc một project team nào mà FM lại liên quan đến những mục tiêu, mục đích để […]

Read More

Vai trò của một PM theo PMBOK định nghĩa là gì?

Vai trò của một PM theo PMBOK định nghĩa là gì? PM viết tắt của Project Manager là người được gán bởi một tổ chức đang vận hành có vai trò dẫn đầu team với trách nhiệm gặt hái các mục tiêu của dự án. Vai trò của một giám đốc dự án (PM) khác […]

Read More

Project là gì?

A project is a temporary endeavour undertaken to create a unique product, service, or result. The temporary nature of projects indicates that a project has a definite beginning and end. The end is reached when the project’s objectives have been achieved or when the project is terminated because its objectives will not or cannot be […]

Read More

Tổng hợp 4 tài liệu học thi PMP Updated 2016

PMP project management proffessional

 Tổng hợp tài liệu học ôn thi PMP Updated 2016 PMBOK 5 Edition Rita 8 Exam Prep by Rita Mulcahy Rita 8 Hot Topic Head First PMP Bạn vui lòng gởi email về [email protected] để có thông tin hỗ trợ.   P/S: Nếu có tài liệu nào hay hữu ích cho quá trình ôn luyện […]

Read More