pmi-rmp

Tổng hợp bài luyện thi Online PMI-RMP

 

  1. Tài liệu luyện thi PMI-RMP
  2. Project Risk là gì? Project Risk Management là gì?
  3. Types of Risk
  4. Risk Attitude
  5. Critical success factors for Project Risk Management 
  6. Project Risk Management Diagram Process flow diagram
  7. Qualitative vs Quantitative Risk Analysis

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.