pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án SWOT Analysis trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  11.2

This technique examines the project from each of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) perspectives to increase the breadth of identified risks by including internally generated risks. The technique starts with identification of strengths and weaknesses of the organization, focusing on either the project, organization, or the business area in general. SWOT analysis then identifies any opportunities for the project that arise from organizational strengths, and any threats arising from organizational weaknesses. The analysis also examines the degree to which organizational strengths offset threats, as well as identifying opportunities that may serve to overcome weaknesses.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.