residual vs secondary risk luyen thi PMP online

Types of Risk trong Luyện thi PMI-RMP 

 

Risks can be broken out into two primary types:

  1. Pure risk (hazard) – Risk with potential loss only. Eg: Fire, Theft, Personal Injury…
  2. Business risk (speculative risk) – Risk with potential loss or gain.

 

Risks can be broken out into two primary types:

  1. Know risks (identified risks) – using contingency reserve.
  2. Unknown risks (unidentified risks) – using management reserve

 

Other risks:

residual vs secondary risk luyen thi PMP online

  1. Residual Risk: Remaining risk after Plan risk responses
  2. Secondary risk: New risk after Plan risk responses

Tổng hợp bài luyện thi PMI-RMP:

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.