Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes

HocPMP.Com

Ở trang này HocPMP tổng hợp tất cả các bài viết đã được viết về chủ đề luyện thi PMP, đó bao gồm các chủ đề được highlight với nhiều người truy cập (bookmarks quan trọng) và cả những bài viết chủ đề luyện thi PMP riêng lẻ phục vụ hiểu sâu hơn về 1 chủ […]

Đây là câu chuyện sẽ khiến bạn sắp xếp công việc để giành thời gian cho con cái hơn

gianh-thoi-gian-cho-gia-dinh-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Project Manager hay nghề quản lý dự án nó cũng như bao nghề khác, nhưng nó có thể khiến bạn phải có những chuyến công tác liên tục với cường độ áp lực cao, điều này có thể khiến chúng ta bị quên mất rằng chúng ta còn có 1 gia đình nhỏ cũng cần chăm sóc mỗi ngày. Câu chuyện này sẽ giúp bạn hiểu giá trị con cái và dù thế nào hãy cân đối công việc và gia đình trong cuộc sống.

Tìm hiểu về EEF (Enterprise Environment Factors) trong thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về EEF (Enterprise Environment Factors) trong thi PMP   EEF (Enterprise Environment Factors) là một input phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra, nhưng ở mỗi input EEF (Enterprise Environment Factors) lại ở 1 dạng khác nhau, bài này hệ thống tất cả các EEF (Enterprise Environment Factors) trong mỗi […]

Tìm hiểu về OPA trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về OPA trong đề thi PMP   OPA (Organizational Process Assets) là một input phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra, nhưng ở mỗi input OPA (Organizational Process Assets) lại ở 1 dạng khác nhau, bài này hệ thống tất cả các OPA (Organizational Process Assets) […]

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI

HocPMP.Com

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI   Đối với các câu hỏi thi PMP có rất nhiều câu hỏi hỏi ở dạng quy trình có những ouput nào hay giai đoạn nào có những output nào. Và WPI (Work Performance Information) có mẹo là nó […]

Tìm hiểu về Stakeholder Engagement Assessment Matrix trong đề thi PMP

analytical-techniques-stakeholder-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Tìm hiểu về Stakeholder Engagement Assessment Matrix trong đề thi PMP   Stakeholder Engagement Assessment Matrix là một ma trận đánh giá sự hợp tác tham gia của các stakeholder trong dự án (Current and Desired engagement levels), đây là một phần của bộ công cụ Analytical techniques trong quy trình Plan stakeholder management. Ở […]

3 Loại Communication Methods sử dụng khi làm việc với Stakeholder hay hỏi trong đề thi PMP

HocPMP.Com

3 Loại Communication Methods sử dụng khi làm việc với Stakeholder hay hỏi trong đề thi PMP   Communication methods là một bộ công cụ quản lý dự án thường xuyên đề cập trong mảng kiến thức project stakeholder management và được dùng trong quy trình Manage stakeholders (giai đoạn thực thi dự án).   Mục […]

Tìm hiểu về EEF Updates trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về EEF Updates trong đề thi PMP   EEF (Enterprise Environment Factors) là input và output phổ biến trong các quy trình quản lý dự án PMI đưa ra trong đề thi PMP, EEF (Enterprise Environment Factors) output được gọi là EEF (Enterprise Environment Factors) updates. Bài này liệt kê chi tiết EEF […]

Tìm hiểu về OPA Updates trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về OPA Updates trong đề thi PMP   OPA (Organizational Process Assets) là một trong những input và output phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra. Nhưng vấn đề là mỗi quy trình lại có những OPA (Organizational Process Assets) bên trong khác nhau. Ở bài […]