Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes

HocPMP.Com

Ở trang này HocPMP tổng hợp tất cả các bài viết đã được viết về chủ đề luyện thi PMP, đó bao gồm các chủ đề được highlight với nhiều người truy cập (bookmarks quan trọng) và cả những bài viết chủ đề luyện thi PMP riêng lẻ phục vụ hiểu sâu hơn về 1 chủ […]

Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?

PMP project management proffessional

Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu? Chứng chỉ PMP là chứng chỉ hành nghề QLDA mà các Project Manager đều muốn có để chứng tỏ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm QLDA của bản thân. Quá trình chuẩn bị và luyện thi thật không hề đơn giản và gây trở […]

Risk Analysis Model trong luyện thi PMI-RMP PMP

risk analysis model 3 luyen thi PMP RMP online

Risk Analysis Model trong luyện thi PMI-RMP PMP   You may find a plethora of books on the topic of Project Risk Management. Each of these may portal the topic of risk analysis in a different way. For the PMI RMP Exam, we are more concerned about PMBOK’s interpretation of risk analysis and hence we […]

07 loại Distributions trong luyện thi PMI-RMP PMP

pmi-rmp

07 loại Distributions trong luyện thi PMI-RMP PMP   Probability distributions (Phân phối xác suất) là một chủ đề trong luyện thi PMP hay PMI-RMP. Phân phối này thể hiện một dãy số và cơ hội xảy ra. Để thi PMP hay PMI-RMP bạn cần phải nhớ tên và thuộc tính của mỗi loại Distributions. […]

Psychological Factors trong luyện thi PMI-RMP PMP

HocPMP.Com

Psychological Factors trong luyện thi PMI-RMP PMP Psychological Factors là một trong 02 yếu tố ảnh hưởng tới Risk Communication. Psychological factors are actually the factors that influence . In other words, the psychological factors directly influence peoples risk attitudes. Unfortunately this information is not readily available. But, in order to be successful in our […]

Project communication trong luyện thi PMI-RMP PMP

project communication management luyen thi PMP RMP online

Project communication trong luyện thi PMI-RMP PMP Now that the , the next step is to manage project communication. Every stakeholder of the project needs to be aware of what is happening in the project on a regular basis. As the project manager, it is our responsibility to do that. This is exactly what we […]

Biểu đồ Scatter Diagrams trong luyện thi PMI-RMP PMP

scatter diagram luyen thi PMP RMP online

Biểu đồ Scatter Diagrams trong luyện thi PMI-RMP PMP Scatter Diagrams show the pattern of . The purpose of these diagrams is to . The dependent and independent variables are plotted on a graph with a diagonal line passing through. The closer the variables are to each other, the closer they are linked/related to one […]

Run charts trong luyện thi PMI-RMP PMP

run chart luyen thi PMP RMP online

Run charts trong luyện thi PMI-RMP PMP   A run chart shows a . It also shows a history of declines and/or improvements within the process. The Run chart is nothing but a line graph that has data points plotted in the . It is used to monitor two main things: Technical Performance – Ex: […]