HocPMP.Com

15 công việc phổ biến của Project Manager

 

15 công việc phổ biến của Project Manager

Theo PMBOK Guide định nghĩa các công việc chủ yếu của Project manager có thể sẽ rơi vào 14 loại công việc sau (lưu ý không phải tất cả):

 1. Create and sell a vision: Chia sẻ tầm nhìn cho project team.
 2. Set Priorities: Việc này rất thường xuyên, trong các kỹ thuật phân tích nguồn lực hay chi phí, bạn luôn đưa ra các giải quyết mang tính ưu tiên, tối ưu. Hay đơn giản các Activity quan trọng cần được ưu tiên giám sát và thực thi…
 3. Motivation Organization and Project Team: PM có vai trò tạo ra môi trường tích cực để các thành viên trong team và thậm chí cả tổ chức tham dự. Một môi trường tích cực, một đội tinh nhuệ, một tổ chức hỗ trợ tốt sẽ làm một tiền đề rất tốt để PM thực hiện các hoài bão hay dự án của mình.
 4. Clarify the Project Charter: Điều này rất quan trọng vì nó là tài liệu đầu tiên về hình hài dự án. Nhớ lại mô hình Project Life Cycle thì giai đoạn đầu dự án luôn mang rủi ro nhất, do đó vai trò PM rất quan trọng (ngược lại chi phí sự thay đổi lại tăng dần khi dự án triển khai). Project Charter là căn cứ đầu tiên để bạn bắt đầu một dự án, việc làm rõ nó sẽ giúp bạn xây dựng Project Management Plan để hỗ trợ việc thực hiện dự án ít rủi ro nhất.
 5. Thiết lập các kênh giao tiếp cần thiết: đó có thể qua email, điện thoại hay giao tiếp nội bộ trong team. Một số căn cứ có thể tham khảo từ văn hóa doanh nghiệp.
 6. Phát triển Project Management Plan
 7. Thiết lập các chuẩn chất lượng và duy trì nó: Chất lượng này không bao gồm chất lượng mang tính bên ngoài là đưa sản phẩm cuối cùng cho khách hàng, nó còn là chất lượng nội bộ làm việc giữa các thành viên trong team.
 8. Bảo đảm tuân theo những điều lệ và rule: tất nhiên rồi, mỗi hợp đồng đều có những đặc thù riêng, bạn cần tuân theo và đặc biệt với vai trò là một PM ta cũng cần là chuẩn mực hành động để team member follow up.
 9. Phát triển hệ thống Integrated Change Control System
 10. Bảo đảm sự thỏa mãn cao nhất cho các stakeholder. Đây cũng là 1 trong 3 yếu tố để một dự án thành công.
 11. Giải quyết vấn đề nguồn lực cho dự án tại mọi thời điểm. Trong một số trường hơp PM có vai trò tổ chức nguồn lực thực hiện dự án.
 12. Quản lý rủi ro dự án
 13. Giải quyết các vấn đề Interpersonal Conflict, đây cũng là một công cụ trong quản lý nguồn lực dự án.
 14. Giải quyết các khó khăn chặn lối dự án (roadblock). Đôi lúc có một số dự án quá khó khăn từ nhiều lý do, PM là người đề xuất giải quyết để thoát khỏi tình trạng đó, tối ưu nhất là không có sự thay đổi về thời gian, chi phí hay chất lượng đầu ra hay sự thỏa mãn của tất cả các bên. Nhưng trong một số trường hợp, sẽ có chi phí hội.
 15. Hoàn thành dự án đúng giờ và trong ngân sách. (Không thấy đề cập chất lượng :D)

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.