Các giám đốc điều hành giỏi có thể là những người có tính cách, thái độ, quan niệm về giá trị, điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Tuy nhiên, để trở thành một giám đốc điều hành có sức thuyết phục, họ cần phải trang bị những kiến thức:

1./ Tâm lý Quản lý & Phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp

2./ Văn hóa Doanh nghiệp – Văn minh nơi công sở

3./ Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

4./ Giao tiếp – Thương lượng và đàm phán – “Bí quyết thành công của các CEO”

5./ Quản trị Mối quan hệ khách hàng

6./ Quản trị nhân sự – “Để Doanh nghiệp là nơi đất lành chim đậu”
7./ Kỹ năng Lãnh đạo và làm việc nhóm hiệu quả

8./ Quản trị chiến lược – “Tạo lợi thế cạnh tranh cho Doanh nghiệp”

9./ Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

10./ Tư duy sáng tạo để ra quyết định – “Tiền đề mở lối thành công”

11./ Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

12./ Chiến lược Marketing hiệu quả – “Chìa khóa thành công của Doanh nghiệp”

13./ Kỹ năng Quản lý thời gian hiệu quả

14./ Quản trị thương hiệu – “Quản trị nguồn tài nguyên vô giá của Doanh nghiệp”

15./ Quản trị tài chính và ngân sách dành cho Lãnh đạo

16./ Quản trị rủi ro – Phương pháp và kỹ thuật

17./ Pháp luật kinh doanh dành cho lãnh đạo

18./ Quản trị sự thay đổi – Tái cấu trúc Doanh nghiệp trong môi trường hội nhập

ST.

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.