Để theo dõi 1 tiến độ thực hiện dự án theo Project Baseline, PMI đưa ra 3 cách ghi chú công việc hoàn thành. 3 luật này còn gọi là Heuristic (Rule of Thumb).

  1. Luật 50/50: Một công việc khi vừa bắt đầu sẽ được ghi nhận hoàn thành 50%, và được ghi nhận 50% còn lại khi hoàn thành công việc (nhận tiền).
  2. Luật 0/100: Một activity sẽ ko nhận được tiền/ghi nhận cho tới khi hoàn thành 100%.
  3. Luật 20/80: Một activity sẽ ghi nhân/tiền 20% khi mới bắt đầu, và nhận phần còn lại khi hoàn thành 80% còn lại.

Việc lựa chọn luật nào trong thực tiễn tùy thuộc vào hợp đồng, cách thức hoạt động và đặc thù ngành nghề dự án bạn tham gia.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.