HocPMP.Com

4 Điểm cần quan tâm khi xây dựng hệ thống Recognition và Rewards

4 Điểm cần quan tâm khi xây dựng hệ thống Recognition và Rewards

Trong khi Project Manager quản lý Project team cần có những hoạt động Recognition và Rewards để thúc đẩy team member làm việc hiệu quả. Reward cũng là một trong các loại power của Project Manager, kết hợp với Expert thì đó là best form Project Manager. Xem thêm: Power of Project Manager.

Recognition và Reward được xem như một hệ thống Project Manager dùng để công nhận và đưa ra các chính sách khen thưởng Project team members. Recognition và Rewards không hề giống nhau về mặt ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Recognition mang tính vô hình không định giá được như lời khen, còn Reward mang tính hữu hình có định giá được như tiền. Project Manager có thể cho Project team member recognition mà không cần reward, nhưng nếu đã cho reward thì luôn có recognition.

Để xây dựng một hệ thống Recognition và Reward không hề đơn giản, nó cũng đòi hỏi một số lưu ý mà Project Manager cần cẩn trọng trong việc đưa ra các reward policy như sau:

  1. Recognition và Reward nên khuyến khích (promote) hay nhấn mạnh (reinforce) vào những hành vi mong muốn. Ví dụ: Project Manager nhận thấy team member đi làm rất trễ, thường 9-10am mới tới công ty mà đáng lẽ nên là 8am. Nếu sử dụng theo power là reward, Project Manager có thể ra 1 reward policy là nhân viên nào đi làm đúng giờ sẽ được thêm 50% thưởng dự án chẳng hạn.
  2. Để xây dựng một hệ thống Recognition và Reward Project Manager cần chú ý đến cả vấn đề văn hóa (cultural) giữa các thành viên trong cùng Project team.
  3. Recognition (có thể không cần reward) cần được xuyên suốt Project life cycle chứ không chờ đến khi dự án hoàn hành mới thực hiện. Ví dụ: Project Manager tránh để xây dựng các reward policy mà cứ phải đến cuối dự án hoàn thành mới hiện thực thưởng cho nhân viên.
  4. Nếu Project team member phải làm cuối tuần hay overtime mà bạn chỉ cho recognition thôi mà không có reward thì điều này sẽ gây hiệu ứng rất tệ. Project Manager thật khó nếu chỉ nói Project team làm việc cố lên, làm đêm làm ngày và chỉ khích lệ và khen không, về lâu về dài cần có Reward hỗ trợ thêm.

Recognition và Reward là một hệ thống, một công cụ quản lý dự án, một cách tốt nhất để thúc đẩy (motivational) Project team member.

Practice

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.