5 Cấp độ ước lượng trong quản lý dự án Accuracy Level of Estimate Type

5 Cấp độ ước lượng trong quản lý dự án Accuracy Level of Estimate Type

Trong PMBOK định nghĩa có 5 mức độ ước lượng trong quản lý dự án (Accuracy level of estimate) với độ chính xác khác nhau, đó là:

  1. ROM (Rough Order of Magnitude Estimate: (-25% / 75% ) Thường đường dùng trong giai đoạn Init, không có dự liệu chi tiết (without detailed data).
  2. Preliminary Estimate mức độ chính xác -15% / +50%
  3. Budget Estimate (-10% / 25%) Dùng trong giai đoạn Planning
  4. Definitive Estimate (-5% / 10%)

validate scope vs control quality

Ví dụ: Một dự án ước lượng Most likely hoàn thành trong 30 ngày, thì với giả định ước lượng Definitive Estimate thì dự án sẽ được ước lượng trong bao nhiêu ngày sẽ hoàn thành?

Với Definitive Estimate với cận dưới -5%, cận trên +10% =>

Tối ưu (O): 30*95% = 28.5 ngày

Xấu (P): 30*1.1 = 33 ngày

Bình thường: 30 ngày

Vậy thời gian hoàn thành dự án theo Definitive Estimate (thường dùng trong giai đoạn Planning sẽ rớt vào khoảng 28.5-33 ngày.

Xem thêm: Dạng toán PMP liên quan Level of estimates

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.