5 Giai đoạn hình thành và phát triển Project Team của Tuckman theo PMBOK guide

5 Giai đoạn hình thành và phát triển Project Team của Tuckman theo PMBOK guide

Trong giai đoạn triển khai dự án Project Manager cần phải thực hiện Develop Project team, và để thực hiện điều này Project Manager có các công cụ như là: Interpersonal skill (Soft skill), Training, Team-building activities, Ground rules, co-location, Recognition and Rewards, Personal Assessment tools. Ở bài này Kevin chia sẻ về 5 giai đoạn hình thành và phát triển của Project team, các giai đoạn này được đưa ra bởi Tuckman, hay được gọi là Tuckman’s Stage. Các giai đoạn này nằm trong bộ công cụ Team-building activities. Một số đặc tính của bộ công cụ Team-building activities:

 • Tạo sự liên kết các thành viên trong Project team.
 • Xây dựng 1 tầm nhìn cho Project team (chúng ta ở đây để làm nên chuyện gì?)
 • Tạo những truyền thông tích cực giữa các thành viên.
 • Xây dựng niềm tin giữa các thành viên với nhau và niềm tin với dự án.
 • Gỡ bỏ rào cản phòng thủ giữa các thành viên, môi trường thân thiện cởi mở giữa các thành viên.
 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạch định và truyền thông trong team.
 • Làm rõ vai trò và quy trình trong dự án.

5 stages tuckman

5 Giai đoạn hình thành và phát triển của Project team theo Tuckman:

 1. Forming (Hình thành): Mọi người tham gia vào Project team từ nhiều phòng ban, nguồn khác nhau.
 2. Storming (Bão tố): Có sự bất đồng (disagreements) giữa mọi người trong Project team khi học cách để phối hợp làm việc với nhau. Conflict lúc này cao nhất.
 3. Norming (Chuẩn hóa): Team bắt đầu xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.
 4. Performing (Thi hành): Team bắt đầu phối hợp ăn ý và công việc trôi chảy, lưu ý Project Manager cần phát triển các thành viên trong Project team theo từng cá nhân vì không ai giống ai. Performance lúc này cao nhất.
 5. Adjourning: Project kết thúc và Project team được giải tán.

Trong đề thi PMP có thể hỏi bạn về giai đoạn nào Project xung đột nhất (storming) hay giai đoạn nào Project có performance cao nhất (Performing), hay thậm chí hỏi thứ tự của 5 giai đoạn hình thành và phát triển Project team mà Tuckman đưa ra.

Practice

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.