Comment on 6 Bộ phim giúp bạn có tư duy của 1 nhà lãnh đạo by Kevin.

My favourite book J. This post is just a reference.

Recent Comments by Kevin

Procurement là gì? 10 Loại hợp đồng mua bán phổ biến procurement contract trong quản lý dự án chuẩn PMI (10 types of Procurement Contract)
Không đúng nhé anh. Risk cao nhất cho buyer là các hợp đồng dạng Cost Plus.


Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF
Anh test vẫn bình thường.
Nếu vẫn không lấy được tất cả tài liệu, download tại link: 1. Download PMBOK Guide 6 & Agile Practice Guide: https://hocpmp.com/go/pmbok6


Hệ thống 8 chứng chỉ quản lý dự án PMI đề xuất – PMP, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-PBA, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP
Ngày học 3-5 tiếng trong 2 tháng là nhanh nhất có thể. Kiên trì học và nhồi liên tục.


Donate Hocpmp.com
Hiện tại anh chưa có em nhé, em thử đặt mua trên Amz xem sao.


Gold Plating là gì? Gold Plating khác với Scope Creep như thế nào?
Tuyệt vời!