6 Bước tạo liên kết nội bộ trong wordpress dễ dàng

Có những bài viết bạn cần viết dưới dạng hướng dẫn step by step do đó rất cần việc link nội bộ. Sau đây là 6 bước để làm điều này. Để minh họa topic mình xin tạo 1 cây thư mục, các bạn có thể viewsource bài viết để xem

Nội dung bài viết:

  1. Bước 1
  2. Bước 2
  3. Bước 3
  4. Bước 4
  5. Bước 5
  6. Bước 6

 

Bước 1: Tạo cây thư mục (index)

Ví dụ ở dưới:

Part 1: Thesis

Part 2: Antithesis

Part 3: Synthesis

Bước 2: Xác định thẻ html

Ví dụ: <h3>Part 1: Thesis</h3>

Bước 3: Chèn thuộc tính ID vào thẻ h3

Lựa chọn chế độ Text View.

Ví dụ: <h3 id=”thesis”>Part 1: Thesis</h3>


Bước 4: Switch trở về Visual View

Nếu ko thấy có sự khác biệt j là bình thường.

Bước 5: Chèn link vào index

 

Bước 6: Test link

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.