Có những bài viết bạn cần viết dưới dạng hướng dẫn step by step do đó rất cần việc link nội bộ. Sau đây là 6 bước để làm điều này. Để minh họa topic mình xin tạo 1 cây thư mục, các bạn có thể viewsource bài viết để xem

Nội dung bài viết:

  1. Bước 1
  2. Bước 2
  3. Bước 3
  4. Bước 4
  5. Bước 5
  6. Bước 6

 

Bước 1: Tạo cây thư mục (index)

Ví dụ ở dưới:

Part 1: Thesis

Part 2: Antithesis

Part 3: Synthesis

Bước 2: Xác định thẻ html

Ví dụ: <h3>Part 1: Thesis</h3>

Bước 3: Chèn thuộc tính ID vào thẻ h3

Lựa chọn chế độ Text View.

Ví dụ: <h3 id=”thesis”>Part 1: Thesis</h3>


Bước 4: Switch trở về Visual View

Nếu ko thấy có sự khác biệt j là bình thường.

Bước 5: Chèn link vào index

 

Bước 6: Test link

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.