7 Cuốn sách Mark Zuckerberg khuyên các bạn trẻ nên đọc 1 lần trong đời

  1. Quan hệ với Trung Quốc – Hank Paulson

2. Một ngày làm ông trùm – Sudhir Venkatesh

3. Miễn dịch – Eula Biss

4. Sự trả thù của Orwell – Peter Huber

5. Lễ Nghi – Michael Suk-Young Chwe

6. Bản chất tự nhiên đẹp hơn thiên nhiên – Stephen Pinker

7. Sự chấm dứt của quyền lực – Moiss Nam

St

P/S: Tình hình là chưa đọc quyển nào hết 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.