1. Người thành công đề cao sáng tạo. Người thất bại đề cao sự làm lụng.

2. Người thành công tin vào mình. Người thất bại muốn người khác tôn vinh.

3. Người thành công nhân hậu trong mọi công việc. Người thất bại tàn nhẫn trong mọi mối quan hệ.

4. Người thành công trung thực, trung dung, nói ra ý của mình. Người thất bại nịnh nọt, xu thời, nói ý của lãnh đạo, hoặc mượn lãnh đạo để nói ý của mình.

5. Người thành công nhìn về khó khăn của tương lai và khắc phục nó. Người thất bại nhìn vào thành công quá khứ, và liên tục nhai lại.

6. Người thành công tĩnh lặng, có vẻ biết rất ít nhưng biết chắc. Người thất bại chạy lăng xăng, cái gì cũng có vẻ biết.

7. Khi cho một tí quyền hành. Người thành công tìm giải pháp. Người thất bại tìm vây cánh và triệt tiêu sự phát triển.

8. Người thành công biết tưởng thưởng và lơ đi lỗi lầm người khác. Người thất bại liên tục để ý rình mò và bới móc.

9. Người thành công đi trễ nhưng sẵn sàng giải quyết và hoàn thành công việc bất kể giờ giấc nào, bất kể giá nào. Người thất bại đi rất đúng giờ nhưng lại sao lãng công việc.
-st-

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.