PMP Quy Trình Acquire Project Team 9.2
Process Name: Acquire Project Team 9.2

Process Group: E

Confirming human resources availability and obtaining the team necessary to complete project assignments.

Input
Tool/Techniques
Output
1. HRM Plan

2. EEF

3. OPA
1. Pre-assignment

2. Negotiation

3. Acquisition
4. Virtual Teams

5. Multi-Criteria Decision Analysis
1. Proj Staff Assignments

2. Proj Mgmt Plan Update

3. Resource Calendars

PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.