HocPMP.Com

Tìm hiểu về Activity Attributes trong quy trình quản lý dự án PMP

 

Activity attributes là output của quy trình Define activities, thuộc mảng kiến thức Project time management.

Khác với Milestones, Activity có duration (thời gian) mà công việc đó thực hiện, bên cạnh đó luôn có chi phí và nguồn lực liên kết với công việc đó. Attributes mở rộng những mô tả hiểu biết về công việc giúp xác định tính chất, tính phức tạp của công việc. Những thuộc tính này có thể thay đổi theo thời gian.

 


Activities, distinct from milestones, have durations, during which the work of that activity is performed, and may have resources and costs associated with that work. Activity attributes extend the description of the activity by identifying the multiple components associated with each activity. The components for each activity evolve over time. During the initial stages of the project, they include the activity identifier (ID), WBS ID, and activity label or name, and when completed, may include activity codes, activity description, predecessor activities, successor activities, logical relationships, leads and lags, resource requirements, imposed dates, constraints, and assumptions. Activity attributes can be used to identify the person responsible for executing the work, geographic area, or place where the work has to be performed, the project calendar the activity is assigned to, and activity type such as level of effort (often abbreviated as LOE), discrete effort, and apportioned effort. Activity attributes are used for schedule development and for selecting, ordering, and sorting the planned schedule activities in various ways within reports. The number of attributes varies by application area.

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.