HocPMP.Com

Tìm hiểu về Activity list trong thi PMP

Tìm hiểu về Activity list trong thi PMP

 

Activity listoutput của quy trình Define activities, thuộc mảng kiến thức Project time management.
The activity list is a comprehensive list that includes all schedule activities required on the project. The activity list also includes the activity identifier and a scope of work description for each activity in sufficient detail to ensure that project team members understand what work is required to be completed. Each activity should have a unique title that describes its place in the schedule, even if that activity title is displayed outside the context of the project schedule.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

1 thought on “Tìm hiểu về Activity list trong thi PMP

  1. Danh sách hoạt động là sản phẩm của quá trình Định rõ các hoạt động, thuộc mảng kiến thức Quản lý thời gian dự án.
    Danh sách hoạt động là một danh sách toàn diện bao gồm tất cả các hoạt động theo kế hoạch cần thiết cho dự án. Danh sách hoạt động cũng bao gồm xác nhận các hoạt động và mô tả phạm vi công việc cho từng hoạt động một cách chi tiết đẩy đủ để đảm bảo rằng các thành viên đội/nhóm dự án hiểu công việc nào cần phải hoàn thành. Mỗi hoạt động phải có một danh nghĩa duy nhất mô tả vị trí của nó trong kế hoạch, ngay cả khi danh nghĩa hoạt động được hiển thị bên ngoài bối cảnh của kế hoạch dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.