pmi-rmp

Thuật ngữ “Acts of God” và Framework P10, P50, P90 có nghĩa là gì trong đề thi PMI-RMP

 

P90 does not mean that the estimate has a 90% chance of occurring – that is a very different concept.  The central limit theorem indicates that the P50 estimate has more chance of occurring than the P90 and P10 estimates.

P10/50/90 framework is used to model uncertainty. Conceptually,

  • The P10 is the lowest value that the expert thinks that the uncertain variable could be.
  • The P50 is the most likely value.
  • The P90 is the highest value that the expert thinks the variable could be.
  • Room is left below the P10 and above the P90 for highly unlikely scenarios, such as “Acts of God.”

 

Conceptually, the P10 is the lowest value that the expert thinks that the uncertain variable could be. The P50 is the most likely value. The P90 is the highest value that the expert thinks the variable could be. Room is left below the P10 and above the P90 for highly unlikely scenarios, such as “Acts of God.”


#PS339 – A common method for defining uncertain variables is to use the P10/50/90 framework. It is conveniently simple when eliciting information from subject matter experts. What is not a true statement about this framework.

A. The P90 is the highest value that the expert thinks the variable could be.

B. The P10 and above the P90 are left for highly unlikely scenarios, such as “Acts of God.

C. P90 means that the estimate has a 90% chance of occurring.

D. The P50 is the most likely value.

Answer: C

Thuật ngữ Acts of God và framework P10, P50, P90 hay Kurtosis, Skewness sẽ gặp trong Monte Carlo Simulation nói riêng và quy trình Perform Quantitative Risk Analysis nói chung.

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.