PMI-ACP-exam hocpmp.com

Agile Tools & Techniques – Agile Analysis and Design trong luyện thi PMI-ACP

Trong các đề thi PMI-ACP bạn có thể gặp tới 50% số lượng câu hỏi sẽ kiểm tra kiến thức bạn về Tools & Techniques. Do đó, việc nắm vững bộ các công cụ và kỹ thuật QLDA hướng tiếp cận Agile là rất quan trọng. Agile Analysis & Design là một trong 10 nhóm công cụ của Agile.

Agile analysis and design involves analyzing the product backlog, prioritizing the backlog items, creating story maps, and elaborating the design progressively.

Requirements hierarchy: Epics > Features > User Stories > Tasks

Thông qua PMI-ACP Exam Outline, Agile Analysis and Design bao gồm:

  1. Agile product roadmap
  2. User stories / backlog
  3. Story maps
  4. Progressive elaboration (or Rolling wave planning)
  5. Wireframes
  6. Agile project chartering
  7. Personas
  8. Agile modeling

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.