PMI-ACP-exam hocpmp.com

Agile Tools & Techniques – Agile Metrics trong luyện thi PMI-ACP

Agile Metrics is one of ten Agile Tools & Techniques, appear around 50% in the PMI-ACP exam.

According to PMI-ACP Exam Outline, Agile Metrics includes Velocity, Cycle time, EVM for Agile projects and Escaped Defects.

Agile Metrics are measurements / calculations that reflect the performance / progress of the project. Agile Metrics includes:

  1. Velocity
  2. Cycle Time
  3. EVM for Agile projects
  4. Escaped Defects

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.