PMI-ACP-exam hocpmp.com

Agile Tools & Techniques – Product Quality trong Agile – Luyện thi PMI-ACP

Product Quality is one of ten Agile Tools & Techniques, appear around 50% in the PMI-ACP exam.

According to PMI-ACP Exam Outline, Product Quality includes Frequent Verification and Validation (V&V), Test-Driven Development (TDD), Acceptance Test Driven Development (ATDD), Definition of Done (DoD) and Continuous Integration.

These tools support the continuous improvement process of Agile development – a process to build in high quality from the beginning through validation and verification at every steps.

The highest quality is achieved through the “built-in quality assurance” of Agile processes right from the beginning

  • Reactive quality assurance: daily testing and automated testing
  • Pro-active quality assurance: face-to-face communication, pair programming, coding standards, testing “risky” features in early sprints

Product Quality includes:

  1. Definition of Done (DoD)
  2. Frequent Verification and Validation
  3. Test Driven Development (TDD)
  4. Acceptance Test Driven Development (ATDD)
  5. Continuous Integration

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.