HocPMP.Com

ALARP principle là gì?

ALARP = “As Low As Reasonably Practicable” Có nghĩa là trong một số dự án Project sponsor chấp nhận dự án triển khai đánh đổi chi phí để tối thiểu risk nhất có thể.

You are working on a top secret defense project and the stakeholders are very concerned about any risks. They want to complete the project at any cost with minimal risk. As the project is critical, they told you to follow the ALARP principle. What does this ALARP mean for your project?

A. Reduce the risks to zero

B. Manage all risks

C. Reduce the risks as practically possible

D. Develop a fallback plan for all risks

Answer: C

ALARP stands for “as low as reasonably practicable”. In this principle the residual risks will be reduced as much as reasonably practicable.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.