pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Alternative Analysis trong PMP là gì?

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  6.4


Many schedule activities have alternative methods of accomplishment. They include using various levels of resource capability or skills, different size or type of machines, different tools (hand versus automated), and make- rent-or-buy decisions regarding the resource.

 


Trích PMBOK5

Danh sách tools techniques trong 47 quy trình ITTO

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.