pmp tool input output

Công cụ Alternatives Generation trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình 5.3

is a technique used to develop as many potential options as possible in order to identify different approaches to execute and perform the work of the project. A variety of general management techniques can be used, such as brainstorming, lateral thinking, analysis of alternatives, etc.

 Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.