pmi-rmp

Thuật ngữ “Amount At Stake” trong đề thi PMI-RMP có nghĩa là gì?

The amount at stake, i.e., the extent of loss which could result.

Amount at Stake is the extent, or impact, of adverse consequences which could occur to a project.

(PMI)

Ref: https://www.pmi.org/learning/library/risk-management-pmi-standards-committee-5217

#PS334 – During which stage of a project is the gap between opportunity and the amount at stake the greatest?

A. Concept

B. Execute

C. Develop

D. Finish

During the concept stage of a project life cycle, opportunities are the highest and the amount at stake is the lowest.

Answer: A

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.