pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Approved Change Request Reviews trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình: 8.3

All approved change requests should be reviewed to verify that they were implemented as approved.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.