HocPMP.Com

Tìm hiểu về Approved change requests trong đề thi PMP

Approved change requestsOutput xuất hiện duy nhất ở một quy trình đó là Perform integrated change control, thuộc mảng kiến thức Project integration management. Ở quy trình này mô tả tất cả các change requests sau khi được tạo ra đều phải qua Change control system và được xử lý bởi Project Manager hoặc 1 team member được gán quyền, nơi đây cũng được gọi là CCB (Change Control Board).

Tất cả các change request được approval hay không được approval đề được cập nhật vào Change log, một phần của project document.

(Lưu ý: Change log cũng là một phần output của Perform integrated change control).

Trong đề thi PMP có thể hỏi các bạn Approved change requests có thể được thực hiện bởi ai? các bạn cần nhớ Approved change requests được thực hiện qua CCB bởi Project Manager hoặc 1 Assigned team member. Đôi khi đề thi cũng lừa chúng ta rằng team member không có quyền Approved change requests.

 

Change requests are processed according to the change control system by the project manager, CCB, or by an assigned team member. Approved change requests will be implemented through the Direct and Manage Project Work process. The disposition of all change requests, approved or not, will be updated in the change log as part of updates to the project documents. PMBOK

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

  1. Tuấn Phạm Hoàng

    Các Yêu cầu thay đổi được xử lý theo hệ thống kiểm soát thay đổi bởi Nhà quản lý dự án, Ban kiểm soátt thay đổi-CCB hoặc bởi một thành viên nhóm được chỉ định. Các yêu cầu thay đổi được chấp thuận sẽ được thực hiện thông qua Quy trình Chỉ đạo và Quản lý Công Việc Dự án. Sự sắp xếp của tất cả các yêu cầu thay đổi, được phê duyệt hay không, sẽ được cập nhật trong Nhật ký thay đổi như là một phần của việc cập nhật các tài liệu của dự án. PMBOK

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.