Sự khác nhau giữa As-Is và To-Be trong thuật ngữ quản lý dự án

Sự khác nhau giữa As-Is và To-Be trong thuật ngữ quản lý dự án 

Khi Project Manager và project team làm việc với dự án, đặc biệt các dự án thuộc về phần mềm hay quy trình kinh doanh sẽ có sử dụng thuật ngữ As-Is và To-Be. Đây là thuật ngữ đơn giản thường được sử dụng trong quy trình phân tích nghiệp vụ (Business Analysis).

As-Is: Quy trình, tài liệu, thủ tục hiện tại đang sử dụng tại khách hàng. Eg: Current as-is; as-is process …

To-Be: Quy trình, tài liệu, thủ tục tương lai sẽ sử dụng sau khi dự án triển khai xong.

 

Thông thường thuật ngữ này gặp nhiều trong các workshop để lấy yêu cầu nghiệp vụ BRD (Business Requirements Development). Sử dụng mô hình BPMN (Business Process Modeling Notation) rất được ưu chuộng khi diễn ra quy trình hệ thống.

01-as-is-bpd

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.