pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Assumptions Analysis trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:   11.2

Every project and its plan is conceived and developed based on a set of hypotheses, scenarios, or assumptions. Assumptions analysis explores the validity of assumptions as they apply to the project. It identifies risks to the project from inaccuracy, instability, inconsistency, or incompleteness of assumptions.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Comments

  1. Tuấn Phạm Hoàng

    Phân tích các giả giả định
    Mỗi dự án và kế hoạch của nó được hình thành và phát triển dựa trên một tập hợp giả thuyết, kịch bản hoặc giả định. Phân tích giả định để tìm hiểu khám phá ra tính hợp lệ của các giả định khi áp dụng chúng cho dự án. Nó xác định những rủi ro cho dự án từ sự không chính xác, bất ổn, mâu thuẫn, hoặc không đầy đủ của các giả định

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.