PMP project management proffessional

Ví dụ về Project Assumptions trong luyện thi PMP PMI-RMP

Project assumptions: are things that are accepted as true, but may not be true. Project assumptions may increase or decrease risks and help in determining risk impacts. the validity of project assumptions will be checked later during Qualitative risk analysis. Project assumptions is a component of project scope statement.

Ví dụ về Assumptions trong dự án:

  • Giả sử hàng hóa về đúng lịch.
  • Giả sử trời không mưa khi thi công dự án.
  • Giả sử nhân sự không vắng mặt đột xuất
  • Giả sử tất cả các buổi họp có mặt đầy đủ key stakeholders
  • Giả sử quy trình review tài liệu các bên đúng hẹn.

Xem thêm:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.