PMI-ACP-exam hocpmp.com

06 Thuật ngữ Backlog trong Agile là gì? Luyện thi PMI-ACP

Backlog is a collection of prioritized user requirements, usually expressed as user stories. The product backlog will become inputs to the release planning.

Product backlog is a list of requirements (as user stories) to be implemented in the product, updated by the product owner (In XP, the term user stories is used).

Iteration backlog is a list of tasks, with time estimations, to be performed by individual team member on daily basis, updated by team members. If the items in the iteration backlog is not finished in the iteration, the items will be pushed back to product backlog.

Defect backlog is a list of bugs or issues.

Non-functional backlog is a list of process improvement /quality / system items.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.