HocPMP.Com

Tìm hiểu về Basis of Estimates trong thi PMP

Tìm hiểu về Basis of Estimates trong thi PMP

 

Basis of Estimatesoutput của quy trình Estimate costs, thuộc mảng kiến thức Project cost management.

The amount and type of additional details supporting the cost estimate vary by application area. Regardless of the level of detail, the supporting documentation should provide a clear and complete understanding of how the cost estimate was derived.

Supporting detail for activity cost estimates may include:

 • Documentation of the basis of the estimate (i.e., how it was developed),
 • Documentation of all assumptions made,
 • Documentation of any known constraints,
 • Indication of the range of possible estimates (e.g., €10,000 (±10%) to indicate that the item is expected to cost between a range of values), and
 • Indication of the confidence level of the final estimate.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

 

1 thought on “Tìm hiểu về Basis of Estimates trong thi PMP

 1. Cơ sở của Dự toán là sản phẩm của quy trình Dự toán chi phí, thuộc mảng kiến thức Quản lý chi phí dự án.
  Số lượng và loại các chi tiết bổ sung nhằm hỗ trợ Dự toán chi phí khác nhau theo khu vực ứng dụng. Bất kể mức độ chi tiết như thế nào, tài liệu hỗ trợ nên cần cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng và đầy đủ về cách dự toán chi phí đã được khởi tạo.
  Chi tiết hỗ trợ cho Dự toán chi phí hoạt động có thể bao gồm:
  • Tài liệu về cơ sở cho dự toán(tức là, nó được phát triển như thế nào),
  • Tài liệu của tất cả các giả định được thực hiện,
  • Tài liệu về bất kỳ khó khăn/hạn chế nào được biết đến,
  • Chỉ số phạm vi dự toán có thể (ví dụ: 10.000 € (± 10%) để chỉ ra rằng mục đó dự kiến sẽ có giá trị nằm giữa khoảng các giá trị), và
  • Chỉ số báo mức độ tin cậy của dự toán tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.