pmp tool input output

Công cụ Benchmarking trong PMP là gì?

Công cụ này sử dụng trong quy trình 5.2, 8.1

Benchmarking tập trung việc đo lường so sánh performance với các công ty khác trong ngành hoặc nội bộ, nhược điểm của bộ công cụ này là có thể khiến bạn tốn tiền bạc và  thời gian. Bởi vì Benchmarking tập trung vào 1 solution nào đó đã được sử dụng ở nơi khác mà không phát triển điều gì đó mới nên có thể làm giảm tính sáng tạo ở team.

 

Benchmarking involves comparing actual or planned practices, such as processes and operations, to those of comparable organizations to identify best practices, generate ideas for improvement, and provide a basis for measuring performance. The organizations compared during benchmarking can be internal or external.

 

 Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Comments

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.