Sự khác nhau giữa Brainstorming và Delphi trong luyện thi PMP PMI-RMP

Sự khác nhau giữa Brainstorming và Delphi trong luyện thi PMP PMI-RMP 

 

Brainstorming và Delphi Technique đều là hai kỹ thuật trong bộ công cụ Information Gathering Technique, được sử dụng trong quy trình Identify Risks. Hai công cụ này có một số điểm khác biệt cơ bản như sau để tránh các bạn nhầm lẫn khi ôn luyện PMP PMI-RMP cũng như thi PMP PMI-RMP:

  1. Delphi sử dụng chuyên gia tham gia lấy thông tin, Brainstorming sử dụng mọi người: [wc_highlight color=”red”]Experts vs Everyone[/wc_highlight].
  2. Delphi chia sẻ ý kiến chuyên gia ở dạng nặc danh có nghĩa là chuyên gia khác sẽ không biết ai đưa ra ý kiến đó, điều này giúp giảm tính ảnh hưởng quan điểm cá nhân: Anonymous vs Public
  3. Thông tin trong Delphi được thu thập và chia sẻ với các thành viên trong nhóm.
  4. Vòng lặp được lặp lại nhiều lần tới khi các thành viên đều đồng ý (consensus).

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Tổng hợp bài luyện thi PMI-RMP:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 13 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.