Agile KS – Brainstorming – PMI-ACP Exam

See more: Brainstorming vs Delphi

  • Brainstorming: skills to collect and generate new ideas usually in release and iterative planning
    • Quite writing – generate ideas individually through writing
    • Round-robin – everyone take terms to suggest ideas
    • Free-for-all – shout out ideas
  • Never say “no” rule
  • Some members may require coaching and mentoring in order to perform well in brainstorming sessions

 

Note: Brainstorming is one of tools/techniques of Information Gathering Techniques.

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.