Các loại Risk phổ biến trong kỳ thi PMP? Positive Risk là gì? Negative Risk là gì? Known Risks là gì? Unknown Risk là gì? Risk Threshold là gì? Risk Residual là gì? Secondary Risk là gì?

Các loại Risk phổ biến trong kỳ thi PMP? Positive Risk là gì? Negative Risk là gì? Known Risks là gì? Unknown Risk là gì? Risk Threshold là gì? Risk Residual là gì? Secondary Risk là gì?

 

Ở bài này chúng ta cùng xem PMI đưa ra các loại risk phổ biến dự án, điều tai hại đầu tiên đối với tôi đó là trong thời gian đầu luôn nghĩ risk hay rủi ro là điều xấu, là điều tiêu cực. Thực tế risk chỉ là các sự kiện xảy ra khó có thể lường trước được trong tương lai với xác suất nào đó, và đó quan trọng hơn hết nó có thể là đe dọa (threat) hoặc cơ hội (opportunity). Có rất nhiều câu hỏi trong đề thi PMP liên quan đến risk.

Risk is not always dangerous, not always be threats. Risk maybe an opportunity.

Nội dung bài này sẽ đề cập tất cả các khái niệm liên quan phân loại risk, trong đề thi PMP cũng có những câu hỏi đề bài nêu ví dụ một loại risk nào đó và yêu cầu bạn xác định risk đó thuộc nhóm nào.

Risk là gì?

Project risk is an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or negative effect on one or more project objectives such as scope, schedule, cost, and quality – Trích PMBOK

Đó là những sự kiện hay điều kiện không chắc. Nếu nó xảy ra có ảnh hưởng tốt hay xấu lên một hay nhiều mục tiêu dự án như là scope, schedule, cost, quality. Một risk có thể ảnh hưởng xấu đến dự án gọi là negative risk, một risk ảnh hưởng tốt đến dự án gọi là positive risk.

  • A positive risk is also known as an opportunity.
  • A negative risk is also known as a threat.

Ví dụ: bạn quản lý một dự án và bạn được sếp nói nếu hoàn thành trước 2 tuần so với schedule thì công ty sẽ nhận thêm dự án ở giai đoạn 2. Việc làm nhanh này sẽ được xem như một Positive risk.

Ví dụ: Bạn thực hiện dự án xây dựng website https://hocpmp.com và có rủi ro trong quá trình thực hiện máy tính bị hư, dù rủi ro này rất nhỏ nhưng vẫn có thể xảy ra và nó ảnh hưởng xấu đến dự án. Risk này là Negative Risk.

Known Risks là gì?

Known risks are risks that have been identified and analyzed.

Đây là những rủi ro được nhìn thấy trong dự án. Ví dụ bạn thực hiện một dự án và tiên đoán có người nghỉ việc ở vị trí developer, bạn xác định nó và có kế hoạch đối phó. Trường hợp này nó là Known Risk. Và để quản lý các Identified risk này bạn cần phải dùng bộ công cụ Contingency Reserve.

Unknown Risks là gì?

Unknowns risk are unknown, and they are not known until they happens.

Rủi ro không được biết hay có kế hoạch ứng phó tới khi nó xảy ra. PM không thể có contingency plan cho loại risk này, PM cũng bị động với nó vì đã không được nhìn thấy trong quá trình hoạch định dự án.

Unknown Risk được quản lý thông qua workaround (khi xảy ra thì cứ làm trước mắt xử lý sự cố), và để thực hiện nó bạn cần dùng tới management reserve chứ không được dùng contingency reserve.

Có sự khác biệt lớn nhất giữa contingency reserve và management reserve đó là PM được quyền sử dụng contingency reserve, nhưng sử dụng management reserve PM cần cấp phép từ Top management.

Risk1

Risk Tolerance là gì?

How sensitive the organization or individuals are to risks

Risk tolerance là mức độ nhạy cảm với rủi ro của tổ chức hay cá nhân. Nếu ngưỡng chịu đựng này cao chứng tỏ tổ chức hay cá nhân sẵn sàng đối mặt với risk (high risk tolerance), còn nếu thấp thì tổ chức cá nhân rất ngại đối mặt với risk.

Mức chịu đựng risk này luôn có giới hạn. Ví dụ tổ chức cho phép 5% chi phí phát sinh và không được hơn thế.

Risk Threshold là gì?

Amount of risk that an organization or individual is willing to accept.

Là số lượng rủi ro mà một tổ chức hay cá nhân sẵn sàng chấp nhận. Risk Threshold là một bước chi tiết hơn của Risk Tolerance hay để tính threshold bạn cần có quá trình định lượng risk tolerance.

Ví dụ dự án chấp nhận sử dụng quá cụ thể 1000$ và không được hơn ngưỡng đó.

Residual Risk là gì?

Residual risks are those risks that are expected to remain after implementing the planned risk response, as well as those that have been deliberately accepted.

Risk dư thừa là những rủi ro còn lại sau khi thi hành risk response plan, cũng như sau khi chúng được chấp nhận 1 cách kỹ lưỡng.

Secondary Risk là gì?

Secondary risks are those risks that arise as a direct outcome of implementing a risk response of an identified risk.

Secondary risk là rủi ro xảy ra khi bạn thực hiện risk response của một Know risk nhưng lại gặp phải risk khác.

Ví dụ bạn xây một toàn nhà và để đảm bảo vấn đề an ninh bạn cần phải đi dây trong trần nhà để an toàn tránh dây chạy ngoài, nhưng có thể rủi ro thêm là nhân viên lắp đặt dễ bị giật điện do ngoài trời và thời gian đầu thi công. Dự án vượt qua risk đầu tiên về rủi ro an ninh, nhưng lại dễ gặp phải risk chết người do điện giật.]

Risk Trigger là gì?

Risk triggers are indications that a risk has occurred or is about to occur. Risk triggers are sometimes called warning signs or risk symptoms.

Risk trigger xem như một chỉ định một biểu hiện của risk sẽ xảy ra. Risk trigger đôi lúc còn được gọi là: Warning sign (dấu hiệu cảnh báo), hay risk symptoms (dấu hiệu rủi ro).

Ví dụ mây đen kéo đến là một risk trigger của trời mưa.

Risk Owner là gì?

A risk owner is a project team member who is assigned the responsibility of ensuring that the risk response is effective, and to plan additional risk response if required.

Risk owner là một thành viên đội dự án được gán trách nhiệm đảm bảo risk đó được xử lý một cách đúng đắn và hoạch định những risk response tăng thêm nếu được yêu cầu. Thông thường risk owner và Risk Action Owner cùng là một người trong các dự án vừa và nhỏ, tuy nhiên trong các dự án lớn thì hoàn toàn có thể là 2 đối tượng khác nhau.

Trách nhiệm của Risk Owner là liên tục giám sát risk được gán và cập nhật đến PM định kỳ. PM có thể gán một hay nhiều risk đến một risk owner tùy thuộc vào năng lực, yêu cầu, tình huống mà team gặp phải.

Risk Action Owner là gì?

Thông thường trong dự án lớn Risk Owner không thể tự giải quyết risk được mà cần một người khác trực tiếp giải quyết, đó là Risk Action Owner.

 

Bài này tôi viết chia sẻ những hiểu biết dự trên PMBOK và kinh nghiệm làm việc, 500 anh em có chia sẻ nào thì hãy bình ở phần bình luận bên dưới nhé.

 

https://hocpmp.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + twelve =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.