Catch Up trong quản lý dự án là gì?

Catch Up trong quản lý dự án là gì?

 

Khi quản lý dự án với khách hàng hay nhà cung cấp có yếu tố nước ngoài các bạn sẽ nghe đến thuật ngữ catch up và thậm chí nhiều lúc không cần làm trong lĩnh vực dự án các bạn cũng nghe đến thuật ngữ catch up. Vậy Catch up trong quản lý dự án là gì?

Khi dự án của các bạn bị làm chậm theo tiến độ (behind schedule), lúc này project team cần phải hiểu rằng cần phải tăng tốc để bám đuổi tiến độ như plan và việc theo đuổi này gọi là “Catch up”. Thông thường chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ hơn, trong kỹ thuật chúng ta sử dụng Schedule compression (Qua 2 tool Fast tracking và Crashing).

Và có thể Project Manager cũng cần sáng tạo trong các thực hiện dự án, bởi việc làm theo cách cũ theo kế hoạch cũ không làm bạn theo đuổi tiến độ dự án đúng được “Catch Up”. Project Manager có thể re-assign, re-arrange, adding resources….

Để việc Catchup này hiệu quả Project Manager và stakeholder cũng cần xây dựng một Catchup Plan.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Xem thêm:

  1. Project kickoff meeting
  2. Project charter
  3. Project SoW (Statement of Work) vs Project scope statement 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 8 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.