Cấu trúc tổ chức theo dự án Projectized Organization Structure là gì?

Cấu trúc tổ chức theo dự án Projectized Organization Structure là gì?

Trong thời buổi kinh tế thị trường các tổ chức ngày càng đẩy mạnh việc tập trung quản lý hướng kết quả cuối cùng (result-oriented) cùng với đó là không ngừng cải thiện môi trường cũng như văn hóa làm việc trong tổ chức. Trong bài này chúng ta sẽ cùng xem cấu trúc tổ chức  theo dự án như thế nào.

Projectized Organization Structure 

Trong loại hình tổ chức này tất cả các hoạt động của tổ chức đều được sắp xếp vào các program, portfolios và được thi hành thông qua các projects. PM có toàn quyền trong dự án được gán bởi. Projectized Organization Structure là cấu trúc đối nghịch  với Functional Organization Structure. Vì thế FM không có tồn tại hoặc có quyền rất bé nhỏ trong tổ chức. Điều này là một lợi thế của Projectized Organization Structure vì học hỏi theo góc nhìn dự án và cả kinh nghiệm của những người khác.

Functional Organization Structure sử dụng hầu hết các nguồn lực cho dự án và đặc biệt thích thú với các dự án bên ngoài từ khách hàng. Và tổ chức chỉ các các phòng ban khác nhỏ và tối thiểu như Admin, Accouting, HRM để hỗ trợ các hoạt động QLDA.

PM làm việc fulltime với dự án và toàn quyền với team member. Thông thường họ làm việc co-location để tối ưu hiệu quả làm việc. PM nhận power và authority từ tổ chức và chịu trách nhiệm với kết quả đầu ra (outcome).

Như tôi đã đề cập trong Projectized Organization Structure PM sẽ có power và authority cao nhất nhưng điều này cũng không có nghĩa PM có thể làm mọi việc mà anh ta muốn. Hãy nhớ lại về cấu trúc tổ chức dự án từ Portfolio, tới Program và tới Project. Nếu bạn là 1 PM trong dự án A, và có 1 PM khác trong dự án B. Lúc này Portfolio Manager gán một nguồn lực nào đó cho dự án B mà nguồn lực đó bạn cũng cần thì lúc này bạn cũng phải chấp nhận dù đây là Projectized Organization Structure.

Screen Shot 2016-07-20 at 13.25.37

Đặc điểm của cấu trúc ma trận theo dự án Projectized Organization Structure 

 1. PM có full power và authority: control budget, resource, work assignments.
 2. PM có fulltime team member và chịu trách nhiệm report trực tiếp PM.
 3. Project xong thì team cũng tan rã, và tất cả nguồn lực được release.

Ưu điểm của Projectized Organization Structure:

 1. Team member chỉ report cho PM, việc báo cáo được rõ ràng, giảm xung đột, đưa ra quyết định nhanh hơn và linh hoạt hơn.
 2. Hiệu quả trong truyền thông vì có đường truyền thông ngắn hơn. Nhân viên đến PM, PM đến top management.
 3. Tốn ít thời gian truyền thông do đó trả lời cho stakeholders dự án nhanh chóng.
 4. Sự học hỏi,  hợp tác giữac ác thành viên nhanh hơn cho các thành viên mới.
 5. Team member tài năng và linh hoạt trong dự án.

Nhược điểm của cấu trúc ma trận theo dự án Projectized Organization Structure 

 1. Vì PM có quá nhiều quyền hạn nên anh ta có thể trở nên ngạo mạn và độc đoán.
 2. Áp lực dự án lớn.
 3. Nếu tổ chức có nhiều dự án dễ gây đụng độ trong việc sử dụng nguồn lực.
 4. Trong tất cả cấu trúc đây là cấu trúc ít bảo mật thông tin nhất vì khi dự án hoàn thành nhân viên cảm thấy họ mất công việc, họ có xu hướng không trung thành với tổ chức (No home for team member).
 5. Chi phí nhân viên cao vì dự án cần những nhân viên trình độ cao tham gia dự án

Keyword: dynamic and learn very fast, maximum authority.

Trên đây là bài chia sẻ về Projectized Organization Structure nếu bạn có thông tin nào nữa hay chia sẻ ở phần bình luận nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.