Change Control Board (CCB) là gì?

Change Control Board (CCB) là gì?

Trong quá trình quản lý dự án change request là điều khó tránh khỏi nhưng Project Manager cũng phải ngăn chặn nguyên nhân dẫn đến thay đổi xảy ra bằng nhiều cách. Theo nghiên cứu chi phí dự án có thể tăng lên đến 100 lần nếu có change xảy ra trong giai đoạn sau dự án thay vì được định nghĩa từ sớm.

Trong hoàn cảnh thực tế anh em là Project Manager có thể chính là người tiếp nhận change request và điều đầu tiên phải xác định change đó ảnh hưởng đến dự án thế nào, đối với dự án nhỏ chính Project Manager là người approved hoặc rejected hoặc postpone change request. Nhưng hãy nghĩ ở một viễn cảnh rộng lớn hơn, ở 1 quy mô dự án lớn hơn để hiểu rõ logic liên quan change request.

Không phải Project Manager luôn là người đồng ý hay từ chối change request, đó có một bộ phận riêng chuyên làm việc đó gọi là Change Control Board (CCB). Ở một số quy mô dự án nhỏ Project Manager có thể có authority lớn và có chuyên môn chính trong lĩnh vực dự án là người quyết định chính, còn CCB có thể gồm nhiều thành viên hơn thế.

CCB có thể gồm các thành phần sau: Project Manager, sponsor, customer, expert, FM (Functional Manager)…

Và dù 1 change request được approved hay rejected thì mọi việc diễn ra cũng được ghi chú trong 1 tài liệu gọi là Change log.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.