So sánh sự khác nhau giữa Centralized Contracting và Decentralized Contracting

So sánh sự khác nhau giữa Centralized Contracting và Decentralized Contracting

Kevin viết bài này bởi vì hiện đang làm việc với dựa án phải tương tác rất nhiều về mảng kiến thức Procurement. Khi làm việc với nội bộ công ty hay cả phía khách hàng về mua sắm (procurement) một trong điều đầu tiên có thể bạn cần xem xét đến là cấu trúc bộ phận mua sắm liên quan dự án là Centralized Contracting hay Decentralized Contracting. Đây là một thông tin quan trọng và có thể gặp phải trong kỳ thi PMP nhưng rất tiếc trong PMBOK lại chưa đề cập đến điều này.

Khi làm việc với procurement manager điều đầu tiên bạn cần biết authority (Quyền hạn) của người này và bước tiếp theo là cấu trúc tổ chức của phòng procurement. Có 2 cấu trúc tổ chức chính là:

 1. Centralized Contracting: Công ty có phòng Procurement riêng biệt, và Procurement manager chuyên xử lý các  hợp đồng, có thể làm việc trên nhiều dự án cùng lúc.
  1. Ưu điểm:
   • Procurement manager chuyên môn hóa hơn.
   • Procurement dept có khả năng cung cấp nguồn lực, đào tạo, Lessons Learned.
   • Giúp cải tiến chất lượng.
   • Cá nhân có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
  2. Nhược điểm:
   • Procurement manager phải làm việc trên nhiều dự án cùng lúc, khả năng sẽ quên đi những yếu tố đặc biệt hay sự chuyên biệt tính chất dự án.
   • Có khả năng khó nhận được sự giúp đỡ từ procurement manager khi Project Manager yêu cầu.
 2. Decentralized Contracting: Một Procurement manager được gán full-time đến dự án và báo cáo trực tiếp đến Project Manager.
  1. Ưu điểm:
   • Procurement manager là một team member cho nên Project Manager dễ dàng sử dụng hay điều phối.
   • Procurement manager trung thành với dự án (bởi vì được gán full time).
   • Better understanding.
  2. Nhược điểm:
   • No home (giống Projectized Organization Structure).
   • Procurement manager không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
   • Khó khăn khi muốn xây dựng một lớp chuyên gia procurement manager ở mức high level.
   • Chuẩn hóa procurement practices sau khi hoàn thành dự án.

Trong cấu trúc Centralized Contracting, procurement manager tham gia vào rất nhiều dự án cùng lúc và báo cáo cho Procurement Head, không phải cho Project Manager (điều này có thể hỏi bạn trong đề thi PMP).

Ngược lại trong cấu trúc Decentralized Contracting, Procurement manager được sử dụng cho dự án toàn thời gian và báo cáo cho Project Manager. Tình huống này công ty không có phòng Procurement. Procurement manager làm việc thường xuyên với Project Manager và có sự hiểu biết dự án rõ ràng hơn nhưng bù lại procurement manager lại khó có thể gia tăng kiến thức, sự chuyên nghiệp trong Procurement Management.

[wc_tabgroup layout=”box”][wc_tab title=”Question”]

 

An advantage of decentralized contracting is:

A. The contract is appropriate to the project

B. The contract follow corporate guidelines

C. More focus on the contracts, therefore less mistakes

D. The project manager has more control

[/wc_tab][wc_tab title=”Answer”]

Answer: D

The largest advantage is that the Project Manager has more control.  The contract may be appropriate to the project, but without the expertise that comes from centralized contracting, it will be difficult to tell. It is unlikely that the contract will follow corporate guidelines if contracting is decentralized.  And there may be more focus on the contracts, but whether or not there are fewer mistakes is not known.   Therefore Answer D is correct.

[/wc_tab][/wc_tabgroup]

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.