pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Change Control Tools trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình: 4.5

In order to facilitate configuration and change management, manual or automated tools may be used. Tool selection should be based on the needs of the project stakeholders including organizational and environmental considerations and/or constraints.

Tools are used to manage the change requests and the resulting decisions. Additional considerations should be made for communication to assist the CCB members in their duties as well as distribute the decisions to the appropriate stakeholders.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.