Tìm hiểu về Change Management Plan trong luyện thi PMP

Tìm hiểu về Change Management Plan trong luyện thi PMP

 

Control dự án để bám theo baselines và Project Management Plan và tối thiểu những change tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng của Project Manager. Cho dù bạn làm trong dự án lớn hay nhỏ thì việc ngăn chặn change ảnh hưởng tới dự án là nhiệm vụ quan trọng nhất khi đề cập đến quản trị thay đổi của dự án bởi Project Manager không có thời gian để giải quyết hết tất cả vấn đề, Project Manager giỏi sẽ tập trung vào việc ngăn chặn change xảy ra.

Để quản lý và kiểm soát change Project Manager sử dụng change management plan:

  • Change control procedure (who and how)
  • The approval levels for authorizing changes
  • CCB roles and responsibilities
  • plan outlining how changes will be managed and controlled
  • Who should attend meetings regarding changes
  • Tool to use track and control changes
  • What information for reporting
  • The emergency process

Change management plan để hiệu quả cần có bản kế hoạch cho từng Knowledge Area. Effective change management plan bao gồm: processes / procedures + standard reports + meetings. Lưu ý: Lessons Learned sử dụng dạng historical information để lưu lại những thông tin sau khi thực hiện dự án, không góp phần tạo 1 bản change management plan hiệu quả.

Change management plan là một bộ phận của Project Management Plan, do đó một khi đã được thành lập nó không thể thay đổi nếu không qua quy trình Perform integrated change control.

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.