HocPMP.Com

3 Thành phần chính của Change requests trong đề thi PMP

Change requestsoutput của rất nhiều quy trình trong quản lý dự án, hầu hết chúng đến từ các quy trình trong giai đoạn Monitoring & Controlling. Một số đặc biệt change requests có trong các quy trình ở giai đoạn hoạch định dự án như: Plan procurement management. Và change requests ở giai đoạn thực thi dự án như: Direct and manage project work, Manage project team, Perform quality assurance.

Khi project team thực hiện dự án và nhận thấy có sự sai khác so với kế hoạch trước đó, change requests có thể được phát ra. Change requests phát ra có thể gây ảnh hưởng đến product scope, project scope, quality requirements, schedule baseline hay cost baseline. Tất cả các change requests đều được vào quy trình Perform integrated change control để thực hiện phê duyệt change requests đó có được thay đổi hay không. Việc thay đổi này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Project Management Plan, Project documents, Product deliverables.

3 thành phần chính của 1 change requests:

 1. Corrective action: Hành động giúp sửa lỗi khi xảy ra, đảm bảo lỗi không lặp lại.
 2. Prevention action: Hành động mô tả ngăn chặn những việc ảnh hưởng tới performance.
 3. Defect repair: Hành động sửa lỗi, thay thế nếu cần thiết.

 

+ Corrective action—An intentional activity that realigns the performance of the project work with the project management plan;

+ Preventive action—An intentional activity that ensures the future performance of the project work is aligned with the project management plan;

+ Defect repair—An intentional activity to modify a nonconforming product or product component

Xem thêm: Corrective action vs Prevention action vs Defect repair

 

 

Trong đề thi PMP có thể hỏi bạn các ý sau về change requests:

 1. Trong 1 changes gồm những gì? Corrective action + Prevention action + Defect repair
 2. 1 Change xảy ra có thể ảnh hưởng tới gì? Baselines, Quality requirements, Product scope.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Tagged:

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  + Hành động khắc phục-Một hành động có chủ đích nhằm điều chỉnh/tổ chức/sắp xếp lại hoạt động của dự án sao cho phù hợp với kế hoạch quản lý dự án;
  + Hoạt động dự phòng ngừa -Một hoạt động có chủ đích đảm bảo hiệu quả hoạt động của dự án trong tương lai phù hợp với kế hoạch quản lý dự án;
  + Sửa chữa sai hỏng-Một hoạt động có chủ đích để sửa đổi một sản phẩm hoặc thành phần sản phẩm không phù hợp/tuân thủ yêu cầu.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.