Sự khác nhau giữa Checksheet và Quality Checklist trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Checksheet và Quality Checklist trong luyện thi PMP

Trong quá trình luyện thi PMP và học cụ thể trong mảng kiến thức Project quality management, bạn sẽ gặp 2 thuật ngữ Checksheet and Checklist rất dễ nhầm lẫn trong kỳ thi PMP, thực tế chúng khác nhau hoàn toàn về vị trí, ý nghĩa.

Vị trí Checksheet và Quality Checklist trong Quy trình quản lý dự án chuẩn PMI

Quality checklist là output của quy trình Plan quality management.

Checksheet là một Tools / Techniques trong bộ công cụ 7 Quality Control Tools sử dụng trong quy trình Perform Quality AssuranceControl Quality.

Checksheet còn được gọi là Tally Sheet.

 

Ý nghĩa Checksheet vs Quality checklist

Checksheet được tạo trong quy trình Plan quality management và được sử dụng trong quy trình Control quality. Mục đích chính của Checksheet là thu thập dữ liệu còn Quality checklist là một danh sách những item để inspection từng bước từng bước một.

  • Checksheet: Gathering Data
  • Quality checklist: item list to inspect or steps to be performed.

 

Thông thường checksheet phản ánh một sự kiện hay lỗi xảy ra bao nhiêu lần hay tuần suất lỗi. Đó các bạn biết hình sau là mẫu một checksheet hay checklist? Câu trả lời nằm ở phần bình luận, hy vọng giúp các bạn nhớ bài.

checksheet-hoc-luyen-thi-pmp-hocpmp-com-luyen-thi-pmp

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Sự khác nhau giữa Checksheet và Quality Checklist trong luyện thi PMP

  1. Vì hình trên thể hiện tần xuất của một lỗi xảy ra nên đây là mẫu về Checksheet. Còn Checklist là dạng step by step sử dụng để inspection.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.