03 Điểm khác nhau giữa Close Procurements và Close Project or Phase trong đề thi PMP

03 Điểm khác nhau giữa Close Procurements và Close Project or Phase trong đề thi PMP

 

Có 03 điểm khác biệt cơ bản:

  1. Close procurements có thực hiện audit (Procurement audit) còn Close project or phase không có Audit.
  2. Close procurements xảy ra trước Close project or phase.
  3. Trong một dự án có thể có close procurements hoặc không (Dự án không outsource bên ngoài).

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.