PMP Quy Trình Close Procurements 12.4
Process Name: Close Procurements (12.4)

Process Group: C

 

Completing each procurement includes verification to make sure all work & deliverables are acceptable. Will be closed before close Project/Phase process.

Lưu ý: Quy trình đóng procurement cần phải thực hiện trước khi đóng dự án. Xem thêm: Close Procurements vs Close Project or phase

Input
Tool/Techniques
Output
1. Proj Mgmt Plan

2. Procurement Docs
1. Procurement Audits

2. Procurement Negotiation

3. Record Mgmt System
1. Closed Procurements

2. OPA Updates

PMP 5 Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.